تی بری

  • نمایش : ۴۰۲ دفعه
تی بری Tayberry

نوعی توت است که می توان آن را میوه ای دو رگه بین شاه توت و تمشک دانست البته با اندازه ای بزرگ تر و طعمی شیرین تر . این میوه متعلق به خانواده Rosaceae می باشد .

این میوه در سال 1979 به عنوان میوه ای دورگه از شاه توت و تمشک کشت گردید و نام آن نیز " Tayberry " از روی نام رودخانه " Tay " در اسکاتلند برداشته شده است . 


این میوه طعمی شیرین تر ، اندازه ای بزرگتر و رایحه ای قوی تر نسبت به تمشک دارد .