طبقه بندی نت های تشکیل دهنده عطر

  • نمایش : ۲٬۱۷۵ دفعه
هــمان طـور كـه درصد غلظت تركیبات معطر آروماتیك كاهش می یابد ، شـدت و طول عـمـر عطر نیز كاهش می یابد .

تـركیـب آب و الـكل بعنوان حلال مواد معطر بكار میرود . در عمل ، گرمای بدن سبب میگردد تـا حـلال بـه سرعت تـبـخیر شده و عـطر بـروی پـوست بـاقـی بـماند تا به تدریج طی چندین ساعت تبخیر گردد .

مراحل تبخیر عطر

1- رایحه اولیه : ( نت ابتدایی عطر ) رایحه ای كه پس از چند دقیقه از استعمال عـطـر احـسـاس می گردد . رایحه اولیه همان احساس اولیه از بوی عطر می بـاشد . بـه هـمین خاطر در فروش عطر تاثیر بسزایی دارد . رایحه این مرحله تازه و تند می بـاشد . تركیـبـاتی كـه در ایـن مـرحله دخیل هستند بوی تند داشته و شدیدا فرار می باشند و به سرعت تبخیر می گردند .

2- رایحه میانی : ( نت میانی عطر ) رایحه میانی عطر زمانی ـكـه رایـحه ابتدایی از میان می رود آشكار می گردد . رایحه میانی ، بدنه اصلی عطر را تشكیل می دهد و به عنوان ملایم كنـنـده بوی تند اولیه به كار می رود . رایحه این مرحله چیزی حدود ده دقیقه تا یک ساعت بعد از استعمال عطر احساس می گردد .

3- رایحه پایه : ( نت پایه عطر ) رایحه عطر در زمانی كه رایحه اولیه و میانی از میان می رونـد . تركیبات این گروه معمولا ثابت كننده می بـاشنـد . رایحه این مرحله قبل از سی دقیقه از استعمال عطر احساس نخواهد شد .