لیتسه آ

  • نمایش : ۷۲۹ دفعه
لیتسه آ Litsea Cubeba

لیتسه آ یک گیاه همیشه بهار محسوب می شود که متعلق به کشور چین است . عصاره و روغن مخصوص آن از برگ و میوه آن به دست می آید . عصاره و روغن حاصله از آن دارای رایحه ای شبیه به لیمو می باشد . 

گل های این گیاه دارای سه نوع رنگ بندی سبز و سفید ، سبز و زرد و زرد می باشد . این گیاه بین دویست تا چهارصد گونه متفاوت در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد .

این گیاه دو پایه است و همیشه بهار بودن آن با توجه به انواع مختلف آن می تواند در مورد برگ ها و یا میوه آن صدق کند .