• Time : 11/24/1392 AP, 8:56 PM
  • Read : 698 Times
توت فرنگی وحشی Wild Strawberry

توت فرنگی وحشی یک نوع توت جنگلی خوشمزه از خانواده توت هاست . این نوع توت فرنگی دارای طعمی ترش تر نسبت به نوع معمولی آن است . 

طعم و بوی توت فرنگی وحشی با انواع توت ها متفاوت است . این میوه دارای رایحه ای شیرین و بسیار قوی است که در آن انعکاسی از چوب های جنگل را می توان استشمام کرد .

این میوه دارای رایحه بسیار دلپذیری برای استفاده در عطرها و جذب مشتریان است . 

 

    • ...
Related storys